Kurs żeglarski

Szkoła żeglarska dla młodzieży i dorosłych na Balatonie

Tylko 5 dni i Ty możesz już żeglować. Na zakończenie kursu otrzymasz międzynarodowy certyfikat.
Praktyczne szkolenie na stabilnych,dostosowanych dla początkujacych żaglówkach.
30% kursu to teoria: węzły,zachowaniesię w sytuacjachkrytycznych,reguły poruszania się na terenach wodnych.

Kursy żeglarskie dla dzieci

Kursy żeglarskie dla młodzieży i dorosłych
Kurs trwa od poniedziałku do piątku / 5 dni /
3 godziny przedpołudniem lub 3 godziny popołudniu

.