Grundläggande Sailing Licence

Den VöYWS Basic Sailing Certifikat fungerar som ett bevis på kompetens för segling. Här kan du visa dina teoretiska och praktiska kompetens som examen. Utbildningen är främst praktiskt inriktad och undviker att hamna i djupt teoretiska material. Den grundläggande licens är en perfekt inkörsport till sporten i segling. Det ger också grunderna för att gå vidare till andra segling kvalifikationer.

För grundläggande certifikat den praktiska och teoretiska prov är obligatoriska. De praktiska tester såsom fastställande och återvinning av segel, knop, kantring och åter kan rätande undersökas på ett sätt som passar kursstruktur.


Segling licens för barn

Segling kurser för barn 6-12

Ingen seglarskola kommer att lära dina barn att bli expert sjömän på bara en vecka. På sin höjd kommer en skola lära dem grunderna, till exempel hur man får i båten, hur man styr, och hur man kan undvika att få bonked på huvudet av bommen. Åtminstone kommer ditt barn har kvalitetstid på vattnet och kommer troligen ha mycket roligt.


I slutet av kursen, barnen får junior segling certifikatet. Vi är medlem i International Sailing School Association ISSA.

.