Tihany halvön i Ungern

Balaton, en av Europas största sjöar, formades av geologisk aktivitet för omkring 25.000 år sedan. Tihanyhalvön delar sjön i två pooler.
Området har stort historiskt, biologiskt och geologiskt värde.

.